”Det er helt rigtigt set af regeringen at bygge bro mellem krisepolitik og klimapolitik. Vi skal investere os ud af krisen for at skabe arbejdspladser og samtidig komme grønnere ud på den anden side,” siger Lizette Risgaard.

Regeringen lægger op til en trinvis forhøjelse af afgifterne på CO2-udledning, og dagens udspil skal ses som det første skridt. I regeringens udspil lægges der op til, at de højere klimaafgifter føres tilbage til virksomhederne i form af en række fradrag, der skal fremme investeringer. Det er også, hvad FH peger på i fagbevægelsens genopretningsplan.

Med udspillet er vi dog ikke i mål:

”Det her er jo et skridt på vejen, men det bringer os ikke i mål. Jeg er enig i den forsigtige tilgang, hvor vi hæver afgifterne lidt ad gangen. Men der skal mere til for at bringe os i mål. Derfor er det også positivt, at regeringen allerede nu forpligter sig på de næste skridt,” siger Lizette Risgaard.

FH anbefaler ekspertkommission

De næste trin skal udbrede afgifterne til flere områder. I den forbindelse peger FH-formanden på, at der er brug for langsigtede og gennemtænkte løsninger. Konkret peger fagbevægelsen på en ekspertkommission i FH’s helhedsplan for ansvarlig grøn omstilling.

”I fagbevægelsen mener vi, at der skal nedsættes en ekspertkommissionen, der kan vise vejen til bredere CO2-afgifter. Vi skal være ambitiøse på klimaets vegne og samtidig sikre balance i samfundet. Det kræver gennemtænkte og langsigtede løsninger,” siger Lizette Risgaard.

Husk arbejdspladser, ulighed og velfærd

Står det til FH skal ekspertkommissionen finde en vej til CO2-afgifter, hvor der tages hensyn til social balance, danske arbejdspladser og velfærd.

”Der er tre grundlæggende udfordringer ved at indføre CO2-afgifter. Vi risikerer at øge uligheden og at produktionen rykker til udlandet. Og på længere sigt risikerer vi, at skattegrundlaget udhules. Vi får ikke en bred og ambitiøs aftale, uden at de udfordringer håndteres,” afslutter Lizette Risgaard.