DA har offentliggjort lønudviklingen for 3. kvartal 2020. Opgørelsen dækker udviklingen fra august 2019 til august 2020, og er den anden måling af lønudviklingen med COVID-19. Opgørelsen indeholder ikke perioden med tiltagende smitte og fornyede restriktioner fra september.

I 3. kvartal 2020 steg lønnen på DA-området med 2,1 pct., hvilket var 0,3 pct.-point mere end i kvartalet før. 

I fremstilling tiltog lønstigningstakten fra 1,6 pct. i 2. kvartal 2020 til 2,0 pct. i 3. kvartal 2020. 

Inden for bygge- og anlægsbranchen tiltog lønstigningstakten fra 2,1 pct. i 2. kvartal 2020 til 2,4 pct. i 3. kvartal 2020, mens den tiltog fra 1,8 pct. til 2,1 pct. i de serviceprægede erhverv. 

Inflationen var 0,5 pct. i 3. kvartal 2020. Dermed var reallønsfremgangen på DA-området 1,6 pct. Det er på linje med udviklingen siden 2018.