Kommunerne og regeringen er blevet enige om en samlet økonomiaftale for en stor del af den velfærd, der er tættest på borgerne: børnepasning, folkeskoler, ældrepleje, affaldshåndtering og meget mere.

Aftalen betyder, at kommunerne får 1,5 mia. kr. ekstra til velfærd næste år.

”Det er positivt, at kommunerne igen i år har fået penge til, at velfærden kan følge med det voksende antal børn og ældre. Regeringen har også holdt, hvad den lovede og samler kommunernes regning op efter coronakrisen, så den ikke kommer til at udhule velfærden,” siger Lizette Risgaard.

Sidste år fik kommunerne 1,7 mia. kr. ekstra til et løft af servicerammen.

Med den nye aftale på 1,5 mia. kr. konstaterer Lizette Risgaard, at aftalen holder hånden under velfærden. Der er også sat penge af til delvist at dække de stigende udgifter til de socialt udsatte – et område som hvert år tegner en større og større udgiftspost i kommunerne og presser den øvrige velfærd.

Usikre gevinster ved at effektivisere

Aftalen betyder også, at kommunerne skal effektivisere for 750 mio. kr., som er tænkt til at styrke velfærden. Men de gevinster skal man være varsom med på forhånd at omregne til et løft af velfærden, pointerer Lizette Risgaard.

”Gevinster fra effektiviseringer er usikre penge til velfærd. Gevinsten bør først regnes med, når de ER høstet,” siger hun.

Anlæg for 21,5 mia.

Aftalen afsætter 21,6 mia. kr. i 2021 til anlæg. Det er 2,5 mia. kr. mere end i 2020.

”Det er rigtigt positivt, at kommunerne nu kan hjælpe med at holde hånden under den private beskæftigelse på denne måde. Ekstra anlægsopgaver i kommunerne kan være med til at kickstarte økonomien, så krisen ikke for alvor bider sig fast,” siger Lizette Risgaard.