Det offentlige har lidt skade efter mange års skæv kurs: overdreven centralisering, en snæver måde at se effektivisering på, manglende udnyttelse af det potentiale, der ligger på medarbejdersiden og for megen fokus på den økonomiske måde at anskue verden på.

Det mener professor i offentlig organisation og ledelse ved Syddansk Universitet, Kurt Klaudi Klausen.

I en ny bog retter han en alvorlig kritik af den måde, vi har indrettet vores offentlige sektor på. Hans baggrund er empiriske undersøgelser og iagttagelser som mangeårig underviser af offentlige ledere.

Invitation til debatmøde

Kurt Klaudi Klausen fremlægger sin bog og udspørges af Bente Sorgenfrey, næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation, og Eik Møller, kommunaldirektør i Ballerup Kommune og næstformand i KOMDIR.

Tid: 23. marts 2020, kl. 15:00-17:00

Sted: Fagbevægelsens Hovedorganisation, Islands Brygge 32D, 2300 København S

Arrangør: Fagbevægelsens Hovedorganisation og netværket FORUM for fremtidens offentlige styring & ledelse sammen

Mennesket som mål – ikke som middel

Der er behov for at ”vende verden på hovedet”, hvis det offentlige igen skal blive et redskab for det ’gode samfund’, mener Kurt Klaudi.

Han efterlyser decentralisering og en renæssance for humanistisk tænkning, hvor mennesket er et mål og ikke et middel.

Og så peger han på, at dannelse er en forudsætning for at binde et samfund sammen; dannelse bør derfor være en central del af den offentlige leders rygsæk.

Er det en korrekt analyse? Og hvis den er – hvilke ændringer bør foretages i den måde vi leder, styrer og organiserer det offentlige på? Skal vi grundlæggende ændre den måde vi rekrutterer og uddanner vores ledere på?

På et debatmøde i Fagbevægelsens Hovedorganisation den 23. marts kan man få panelets bud på de spørgsmål.

Her fremlægger Kurt Klaudi Klausen hovedpointerne fra sin bog og udspørges og udfordres derefter af Bente Sorgenfrey, næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation, og Eik Møller, kommunaldirektør i Ballerup Kommune og næstformand i KOMDIR, Kommunaldirektørforeningen i Danmark.

Der vil også være rig mulighed for selv at bidrage til debatten.