Af arbejdsprogrammet fremgår det, at Kommissionen stadig har en målsætning om at arbejde videre med initiativet om rimelige mindstelønninger for arbejdstagere i EU. Kommissionen er allerede i gang med at høre arbejdsmarkedets parter, jf. Traktatens bestemmelser. Af programmet fremgår det imidlertid, at Europa-Kommissionen vil gå længere med en ”stakeholder”-høring og planlægger et fremtidigt forslag i tredje kvartal 2020.

Kommissionen burde allerede nu besinde sig og afvise at komme med EU-lovgivning om mindsteløn. Vores holdning er fortsat klar: Det har EU ikke kompetence til, og vi vil ikke have, at EU blander sig i danske lønforhold.

Bente Sorgenfrey, næstformand FH

Kommissionen vil desuden fremlægge et forslag til en europæisk dagpengemekanisme (European Unemployment Reinsurance Scheme) sidst på året. Forslaget går ud på at understøtte såvel lønmodtagere i arbejde som dem, der bliver ledige med blandt andet omskoling.

Kommissionen vil desuden gennemføre det nye princip om ”én ind, én ud”, som led i at fjerne byrder og administrative omkostninger.

Overordnet indeholder arbejdsprogrammet imidlertid også fornuftige initiativer.

I forhold til den sociale og retfærdige grønne omstilling vil Kommissionen lancere en række høringer for at samle input til den videre gennemførelse af den sociale søjle. Omdrejningspunktet er, at alle skal med i den grønne omstilling.

Inden for uddannelse vil Kommissionen opdatere dagsordenen for færdigheder med henblik på blandt andet at understøtte efteruddannelse og omskoling.

EU har som mål de næste fem år at gøre hele Europa klar til den digitale tidsalder. I den forbindelse vil Kommissionen søge at forbedre arbejdsforholdene for de personer, som arbejder på digitale platforme og sikre dem adgang til at organisere sig og indgå kollektive aftaler. Egentlig regulering kommer dog først i løbet af 2021. Debatten om, hvordan EU kan sikre, at ikke blot de nye platformsarbejdere, men alle i atypiske beskæftigelsesforhold får ordentlige arbejdsvilkår, er hermed skudt i gang.

Derudover omhandler programmet blandt andet:

Link til pressemeddelelse fra Kommissionen om arbejdsprogrammet 2020: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/da/ip_20_124