I 2019 blev der valgt en ny regering, klimaomstilling kom op på politikernes og danskernes dagsorden.

Nu rimer reformer pludselig igen på investeringer i mennesker og ikke bare på arbejdsudbud og senere tilbagetrækning.

FH har fastlagt vigtigste indsatser og mål i 2020

I “Årets indsats 2020 – et samfund i balance” har FH’s hovedbestyrelse fastlagt de vigtigste indsatser og mål for 2020.

Print-venlig version af “Årets indsats 2020”

I Årets indsats 2020 har FH’s hovedbestyrelse fastlagt organisationens vigtigste indsatser og mål for 2020:
Årets indsats 2020

Godkendt på stiftende kongres 13. april 2018:
Indsatsområder for FH 2019-2022

Arkiv: Årets indsats 2019

Danmark har en lang og stærk tradition for et samfund i balance.

Men den tradition har været under pres de senere år.

Nu har vi chancen for at bringe traditionen ind i en ny tid som løsning på nye såvel som kendte udfordringer. Vi står over for en række stadig større udfordringer, som i høj grad handler om balance og bæredygtighed.

Omstilling af klima skal være socialt bæredygtig

Det er nødvendigt med en omstilling af klimaet. Men det er afgørende, at det sker på en socialt balanceret måde for at sikre vores sociale bæredygtighed.

Politikerne har lyttet til fagbevægelsen og vil nu oprette en Grøn Fremtidsfond. Dette betyder, at vi kan investere mere i ny teknologi og nye grønne job. Det er en god finanslov for lønmodtagerne.

Lizette Risgaard, formand FH

Danskerne lever længere. Men ikke alle kan arbejde længere, som arbejdslivet ser ud i dag. Det kræver en bred tilgang med et balanceret fokus på arbejdsmiljø, uddannelse og værdige muligheder for tilbagetrækning.

Ny teknologi og nye organiseringsformer sætter arbejdsmarkedet og reguleringen under pres. Også her er en balanceret tilgang den rigtige.

Vi skal sikre skattebetaling og beskyttelse af forbrugeren

Vi skal tage åbent imod de nye muligheder, ja endda fremme dem. Vi skal insistere på at have alle med og sikre forbrugerbeskyttelse, arbejdstagerrettigheder og skattebetaling.

Velfærden er blevet presset de seneste år. Vi skal genoprette balancen. Kun på den måde kan danskerne gå åbent og tillidsfuldt ind i fremtiden.

Regeringen har landet sin første finanslov. Den sætter flere penge af til velfærd, så presset på offentligt ansatte lettes en smule. Vi investerer i genopbyggelsen af vores skattevæsen, og der bliver endelig sat ind mod social dumping.

Lizette Risgaard, formand FH

Det handler kort sagt om, at vi ser balanceret på vækst, teknologi, velfærd, investeringer og klima. Det handler om, at vi ser på både det private erhvervslivs og det offentliges rolle i såvel innovation og jobskabelse som tryghed og bæredygtighed.

Vi ønsker et samfund i balance med bæredygtig vækst og velfærd

FH’s indsatsområder

FH’s overordnede mål er et solidarisk og demokratisk samfund med job og uddannelse til alle, kvalitet i velfærden og et godt arbejdsliv.

Konkret har FH’s stiftende kongres og hovedbestyrelsen fastlagt hovedorganisationens syv politiske og organisatoriske indsatsområder for kongresperioden 2019-2022.

Se mere om indsatsområderne her: