Det ligner på forhånd en succes!

Sådan siger næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH), Ejner K. Holst om det forsøg, som en række udvalgte a-kasser tager hul på fra den 1. januar 2020.

Her får ni a-kasser som noget helt nyt ansvaret for forløbet for dagpengemodtagere de første tre måneder af deres ledighedsperiode.

”A-kasserne har dét, der skal til for at hjælpe forsikrede ledige tilbage i job: De kender de lediges faglighed og brancher, de kender arbejdsgiverne, og de har særlige kompetencer i forhold til at holde samtaler med de ledige. Byggeklodserne til en succes står med andre ord nærmest i kø hos a-kasserne”, siger Ejner K. Holst.

Forsøget er en enestående chance for a-kasserne til at forbedre indsatsen for de ledige

Ejner K. Holst

Hurtigere i job

Han forventer at a-kassernes indsats vil føre til helt konkrete forbedringer. Bl.a. ved at de ledige kommer hurtigere i job, at de bliver matchet bedre med arbejdsgivernes behov, at både ledige og arbejdsgivere bliver mere tilfredse, og at ressourcerne bruges bedre.

”Forsøget er en enestående chance for a-kasserne til at forbedre indsatsen for de ledige”, siger Ejner K. Holst.

Løbende målinger og evalueringer

Forsøget vil løbende blive evalueret. FH vil fx trække data på:

  • Hvor hurtigt ledige kommer i job i forsøget
  • Hvor mange der modtager uddannelse og indgår aftale om voksenlærlinge
  • I hvilket omfang samtalekrav bliver overholdt
  • Jobformidling i den enkelte a-kasse
  • Medlemstilfredshed med kontakt og indsats

Disse data vil danne grundlag for fælles diskussioner mellem a-kasserne om resultaterne.

Derudover vil der blive foretages officiel monitorering og evaluering af forsøget. Opgaven med evaluering udbyder Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) til eksternt bureau, men FH vil løbende være i dialog med STAR om målinger, evaluering, monitorering mv. Efter to år, vil der blive foretaget en midtvejsevaluering.