Af: Lizette Risgaard, formand, FH, og Thomas Damkjær Petersen, formand, IDA

Men potentialet kan kun realiseres, hvis Danmark investerer massivt i efter- og videreuddannelse.

En ansvarlig retning for Danmark kræver en investering i kompetencerne for alle faggrupper og at regeringen prioriterer midler til at udvikle og udbyde relevante efteruddannelsesmuligheder.

Og virksomhederne er nødt til at investere den nødvendige tid til at klæde alle medarbejderne på med ny viden.

Det forudsætter blandt andet, at de bliver bedre til at planlægge efter- og videreuddannelse med samme alvor, som de planlægger ferie. Hvis vi ikke sikrer, at lønmodtagerne har de nødvendige kompetencer, udnytter vi ikke de muligheder og det potentiale, den nye teknologi rummer.      

Øget automatisering gennem investeringer i nye teknologier, er med til at styrke medarbejdernes kompetenceniveau og fastholde arbejdspladser og virksomheder i Danmark. På den måde bliver investering i viden og uddannelse også et vigtigt kort i den globale konkurrence. 

Den globale konkurrence og de hjemlige produktivitetskrav er hårde og samtidig udvikler de nye teknologier sig i disse år med lynets hast.

En række teknologier som eksempelvis robotter, kunstig intelligens og Virtuel Reality er blevet klar meget hurtigere end forventet.

Grib mulighederne ny teknologi rummer

Derfor er det vigtigt, at vi ikke venter med at øge kompetenceniveauet blandt medarbejderne – vi har brug for handling allerede i dag!         

For det er netop det gode samspil mellem viden, uddannelse og jobudvikling i alle faggrupper i alle brancher, Danmark som samfund skal leve af i fremtiden. Det kræver blandt andet at der investeres massivt i kompetenceudvikling for alle faggrupper.

Fra FH og IDA skal der lyde en klar opfordring til, at vi i fællesskab har fokus på at gribe og udnytte de muligheder ny teknologi rummer – det vil gavne lønmodtagerne, virksomhederne og Danmark.