Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard fastslog bl.a., at en aftale, som giver lønmodtagerne mulighed for at tage værdig afsked med arbejdsmarkedet, er afgørende for regeringen.

Det glæder mig, at regeringen holder fast i, at det er en top prioritet for dem, at finde en løsning for de tusindvis af lønmodtagere, som i dag lider under de facto afskaffelsen af efterlønnen og den stigende pensionsalder.

Lizette Risgaard, Formand FH

”Vi skal sikre en retfærdig og værdig afslutning på arbejdslivet. Det er en topprioritet for regeringen. Det er en svær opgave, men det afholder os ikke fra at gøre det – om vi så skal arbejde solen sort”, sagde Peter Hummelgaard. Han understregede, at han allerede er i dialog med fagbevægelsen om input til en ny tilbagetrækningsmodel. 

Orden faldt, da beskæftigelsesministeren torsdag holdt tale for godt 300 repræsentanter for FH’s lokale arbejde, bestyrelser og udvalg ved konferencen FH-døgnet. FH-døgnet er den første konference for medlemsorganisationerne i det tidligere LO og FTF siden fusionen til FH ved årsskiftet.

Lizette Risgaard tog godt imod beskæftigelsesministerens forsikring om en værdig tilbagetrækningsordning. 

”Det glæder mig, at regeringen holder fast i, at det er en top prioritet for dem, at finde en løsning for de tusindvis af lønmodtagere, som i dag lider under de facto afskaffelsen af efterlønnen og den stigende pensionsalder. Det er en af de vigtigste udfordringer, vi står overfor”, siger Lizette Risgaard. Hun glædede sig i øvrigt over beskæftigelsesministeren forsikring om, at en aftale om tidlig tilbagetrækning kan ske i denne valgperiode.

Grøn omstilling kræver investering i lønmodtagerne

Ligesom fagbevægelsen har også beskæftigelsesministeren fokus på den grønne omstilling, som Danmark står overfor. Han påpegede, at den grønne omstilling kræver både opkvalificering og efteruddannelse for ikke mindst dem, der i dag arbejder i brancher, der står overfor at ændre deres måde at producere på.

”Jeg er tryg ved, at regeringen er helt opmærksom på, at den grønne omstilling ikke må få social slagside. Det kræver massive investeringer i opkvalificering og efteruddannelse til de mange nye, spændende jobs, der kommer med den grønne omstilling, siger Lizette Risgaard, der hilste beskæftigelsesministerens ord om en ”opkvalificeringsreform” velkommen.   

 Velfærden skal løftes   

Hummelgaard understregede også, at ”vi skal ikke bare sikre det velfærdsniveau, vi har i dag”. Det ligger i tråd med fagbevægelsens ønske om, at velfærden som minimum følger med – og gerne løftes – i takt med at, vi bliver flere børn og ældre.

” Velfærd af en ordentlig kvalitet er en af de fineste ting ved det danske samfund, og det som sikrer, at vi trods alt er et relativt lige land. Det er afgørende, at velfærdsområdet får en økonomisk indsprøjtning, når vi bliver flere børn og ældre, ellers vil kvaliteten falde og uligheden stige,” siger Lizette Risgaard.

Brug for at se på offentlige ydelser

En dagsorden, som også ligger Hummelgaard meget på sinde, er at få skabt et holdbart ydelsessystem, som på samme tid skærmer mod fattigdom og sikrer, at det kan betale sig at arbejde. Lønmodtagerne skal opleve, at der er et stabilt sikkerhedsnet, som griber dem, hvis de bliver syge eller mister deres job.

”Selvfølgelig skal det altid kunne betale sig at arbejde og det kan det. Den taktik som VLAK-regeringen lagde for dagen og som har betydet, at 64.000 danske børn i dag lever i fattigdom, er slet ikke vejen frem. Derfor er det godt, at regeringen nu vil nedsætte en ydelseskommission, som skal gøre politikerne klogere på, hvordan ydelserne skal sammensættes, siger Lizette Risgaard.

”Men når vi taler om ydelser, er det afgørende, at vi ikke glemmer vores kronjuvel – dagpengene. Vi har i de seneste år oplevet en udhuling af dagpengene. Den udvikling skal stoppes, hvis vi fortsat skal sikre både et fleksibelt og trygt arbejdsmarked”, siger Lizette Risgaard.