Rød blok har præsenteret et forståelsespapir. Ud fra en økonomisk betragtning kan det koges ned til tre grundlæggende mål for de næste år: Det økonomiske råderum skal øges, uligheden skal reduceres og beskæftigelsen skal stige ud over det forventede.

Flere økonomer er skeptiske

Kontakt

  Flere økonomer har rynket på næsen af mulighederne for at opfylde de tre mål. Det skyldes, at de primære veje til øget beskæftigelse går via skattelettelser eller ydelsesreduktioner ifølge Finansministeriets regneprincipper.

  Omvendt vil initiativer, der reducerer uligheden – fx mere progression i beskatningen eller styrkede dagpenge – mindske beskæftigelsen ifølge Finansministeriet. Men andre initiativer kan sikre målopfyldelsen. Her kommer seks bud.

  Seks konkrete bud

  1. Først og fremmest bør positive effekter af investeringer i uddannelse af høj kvalitet tydeliggøres. Uddannelse er ikke bare en udgift. Det giver højere løn, jobsikkerhed og senere tilbagetrækning for den enkelte. Og det giver højere beskæftigelse og produktivitet, mens uligheden bliver mindre. Grundlaget for en relativ lige indkomstfordeling er skabt af en relativ lige uddannelsesfordeling. Uddannelses- og arbejdsmarkedspolitikken bliver derfor afgørende redskaber i værktøjskassen.
  2. Det samme gælder for initiativer, der øger integrationen på arbejdsmarkedet. Erhvervsdeltagelsen for ikke-vestlige indvandrere halter stadig efter. Hvis vi flytter mennesker væk fra offentlig forsørgelse øges beskæftigelsen og uligheden reduceres.
  3. Det tredje bud handler om, at velfærden i sig selv er en vigtig katalysator for arbejdsudbuddet. Også selvom det ikke altid er afspejlet i regnemodellerne. Sundhedsvæsenet bidrager til, at virksomhederne har sund og rask arbejdskraft til rådighed, og daginstitutionerne gør børnefamilierne fleksible i forhold til arbejdsmarkedet.
  4. Den offentlige sektor kan også bidrage til, at flere deltidsansatte kommer op i tid, hvis de ønsker det. Mange deltidsansatte er ufrivilligt på nedsat tid enten pga. dårlige muligheder for fuld tid eller fordi, de er pressede pga. sygdom eller familieforhold. En politik, der fremmer deltidsansattes mulighed for at gå op i tid, vil derfor være godt nyt for såvel den enkelte, beskæftigelsen og ligheden.
  5. En stor andel af befolkningen overgår til førtidspension, da de ikke er i stand til at fortsætte på arbejdsmarkedet frem til pensionsalderen. Lykkes det via en forebyggende indsats at nedbringe sygefravær, nedslidning og udstødning fra arbejdsmarkedet er der store gevinster at hente både for den enkelte og for samfundet.
  6. Den sidste vej er vigtig for skattekassen og vores retsfølelse. Omfanget af skattesnyd har aldrig været større. Forskning viser, at det er den absolutte top i indkomstfordelingen, der snyder i skat. Hvis vi får nedbragt omfanget af skattesnyd, giver det øget økonomisk råderum samtidig med, at uligheden falder.

  FH ser frem til at bidrage

  Rammerne for regeringens økonomiske politik er grundlæggende fornuftige, og det tvinger os til at nytænke reformbegrebet. Det ser vi frem til at bidrage til.