Direkte misinformation! Sådan lyder det fra Arne Grevsen, næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation, om DA’s seneste beregninger af samfundsgevinsterne ved at sænke beløbsgrænsen for udenlandsk arbejdskraft.

DA påpeger i Berlingske d. 17. juni, at der kan skaffes milliarder til finansiering af velfærd ved at lempe beløbsgrænsen for udenlandsk arbejdskraft.

Vi har tusindvis af danske ledige, som gerne vil arbejde, og som med lidt hjælp kan blive opkvalificeret til nogle af de stillinger, som arbejdsgiverne ønsker besat.

Arne Grevsen, Næstformand i FH

DA henviser til, at beløbsordningen de seneste ti år har skaffet 10,5 mia. kr. i statskassen gennem skatteindtægter fra de udenlandske lønmodtagere.

Stærkt misvisende

Men DA’s beregninger er stærkt misvisende, pointerer næstformand i FH, Arne Grevsen.

”Med en lavere beløbsgrænse vil skatteindtægterne blive væsentligt lavere, end hidtil. I dag kommer skatteindtægterne fra fx højtlønnede IT-specialister – hvor de med DA’s forslag også vil komme fra fx tømrere og kokke. Dermed er DA’s skattegevinst pumpet kraftigt op, ”siger han.

Allerede rekordhøjt antal udenlandske lønmodtagere i DK

Danmark havde ca. 220.000 udenlandske lønmodtagere sidste år  – et rekordhøjt antal. Tallet er steget støt gennem en årrække. Desuden er der fri adgang til at arbejde i Danmark for lønmodtagere fra hele EU-området, hvor der er omkring 250 mio. lønmodtagere med fri bevægelighed.

Finansministeriet skønner gevinsten markant lavere

DA har desuden sat gevinsten markant højere, end Finansministeriet kan stå inde for, pointerer Arne Grevsen.

Ministeriet skønner således i et svar, at hvis man fx sænker beløbsgrænsen med 100.000 kr. vil det styrke de offentlige finanser med 70-120 mio. kr. – et tal der, for er væsentligt lavere end DA’s tal. Og som samtidig ifølge ministeriet er forbundet med betydelig usikkerhed!

”DA pumper gevinsten op på et niveau, som eksperterne slet ikke kan underbygge. Desuden skal man lige huske, at de ti milliarder, som DA nu sælger en sænket beløbsgrænse på, jo var en gevinst fordelt over de seneste TI år, ” siger Arne Grevsen.

Virksomhederne må tage deres ansvar på sig

Han peger på, at det ikke er nødvendigt at sænke beløbsgrænsen, for at få flere i arbejde i Danmark: Eventuelle gevinster for den danske statskasse vil være helt de samme, hvis man rekrutterer arbejdskraften fra EU, i stedet for fra tredjelande.

I virkeligheden handler det ikke om at efterkomme mangel på arbejdskraft, men om at virksomhederne skal kunne skaffe billig arbejdskraft fra udlandet,” 

Arne Grevsen, Næstformand i FH

Eller hvis man opkvalificerer nogle af de tusindvis danske arbejdsløse, så de også kan komme i job og bidrage til at finansiere velfærden.

”Efterspørgslen efter kvalificeret arbejdskraft kan imødekommes ved, at virksomhederne tager deres ansvar på sig. Vi har tusindvis af danske ledige, som gerne vil arbejde, og som med lidt hjælp kan blive opkvalificeret til nogle af de stillinger, som arbejdsgiverne ønsker besat.

Det er nu i de gode økonomiske tider, at vi har ansvaret for, at alle kommer med på arbejdsmarkedet”, siger Arne Grevsen.

DA’s forslag vil åbne for social dumping

Grundlæggende finder han forslaget om at sænke beløbsgrænsen helt ned til 325.000 dybt problematisk –fordi man hermed åbner for konkurrence fra billig arbejdskraft af alle slags – også faglærte.

”Danske murere, tømrere og kokke vil komme i direkte konkurrence med murere, tømrere og kokke fra bl.a. Afrika og Indien. DA’s forslaget betyder, at grænsen vil være på kun ca. 27.000 kr. om måneden – inkl. pension.

Så i virkeligheden handler det ikke om at efterkomme mangel på arbejdskraft, men om at virksomhederne skal kunne skaffe billig arbejdskraft fra udlandet,” siger Arne Grevsen.