Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at der stadig er pæn fremgang på arbejdsmarkedet: Arbejdsløsheden faldt med yderligere 1.300 personer i den første måned af 2019. Der er nu i alt 102.700 bruttoledige, svarende til 3,7 pct. af arbejdsstyrken. Derudover er der kommet godt 10.000 flere i beskæftigelse i 4. kvartal 2018.

”Vi står med en rigtig god mulighed for, at flere på kanten af arbejdsmarkedet kan få fodfæste. Det kræver, at der investeres i en målrettet indsats og herunder ikke mindst opkvalificering og uddannelse”

Mette Hørdum Larsen, Økonom i FH

”Der bliver stadig skabt mange nye job hver måned, og flere kommer i arbejde. Arbejdsløshedskøen er dog endnu ikke forsvundet. Men vi har i øjeblikket en gylden mulighed for at få alle med, og den skal vi gribe”, siger Mette Hørdum Larsen, økonom i Fagbevægelsens Hovedorganisation, FH.

Siden starten af 2013 er der kommet mere end 220.000 flere personer i beskæftigelse, og der er blevet knap 60.000 færre registrerede ledige.

Fremgangen vil aftage

”Dagens tal bekræfter os i, at der stadig er pæn fremgang på arbejdsmarkedet – og der er også udsigt til, at fremgangen fortsætter. Men samtidig skal vi forberede os på, at beskæftigelsen i den kommende tid ikke vil stige i samme tempo, som det vi har set de seneste år. Det er en naturlig udvikling, nu hvor økonomien endelig er ved at normalisere sig efter mange år med ’catch-up’ efter krisen”, siger Mette Hørdum.

Hun peger på, at vi er i en situation, hvor arbejdsstyrken stiger kraftigt, og at den tendens vil fortsætte de kommende år.

”Væksten i arbejdsstyrken skaber basis for, at den positive udvikling på arbejdsmarkedet kan fortsætte, uden at vi løber tør for arbejdskraft. Arbejdsløsheden er i dette opsving også faldet i et mere moderat tempo, end beskæftigelsen er steget. Det skyldes netop, at der kommer mange ind på arbejdsmarkedet. Den stigende beskæftigelse bliver derfor i høj grad dækket af, at arbejdsstyrken udvides,” siger Mette Hørdum

Muligheder for flere på kanten af arbejdsmarkedet

Fremgangen på arbejdsmarkedet giver ifølge Mette Hørdum gode muligheder for, at flere på kanten af arbejdsmarkedet kan få fodfæste. Der er stadig over 100.000 registrerede ledige.

Dertil kommer en gruppe på ca. 50.000 personer, der reelt også er arbejdsløse, selv om de ikke indgår i statistikken over bruttoledige.

Det gælder blandt andet dem, som har mistet dagpengeretten, det gælder kontanthjælpsmodtagere, der ikke visiteres jobparate, og det gælder hovedparten af de unge på uddannelseshjælp.

Læs mere: Om ledighed på fho.dk

”Vi står med en rigtig god mulighed for, at flere på kanten af arbejdsmarkedet kan få fodfæste. Det kræver, at der investeres i en målrettet indsats og herunder ikke mindst opkvalificering og uddannelse”, siger Mette Hørdum Larsen.