Christel Schaldemose var chefforhandler på forordningen med navnet P2B (platform-to-business), der ikke handler om arbejdstagerrettigheder, men om regulering af de digitale platforme, der fungerer som markedsplads for erhvervsdrivende – som eksempelvis booking.com, hvor både store og små hoteldrivende kan udleje værelser til turister.

Alt i alt handler det om, at markedet for online-platforme i dag fungerer lidt som det vilde vesten

CHRISTEL SCHALDEMOSE

– Alt i alt handler det om, at markedet for online-platforme i dag fungerer lidt som det vilde vesten, hvor meget store online-platforme sidder i privilegerede positioner og har kunnet diktere forholdene 100 procent.

Derfor har vi vedtaget P2B-forordningen, som på den ene side skal sørge for, at der kommer gennemsigtighed i markedet, så de brodne kar, der er rundt omkring, kommer frem i lyset.

Og på den anden side for at give de virksomheder, som benytter sig af platformene, nogle klokkeklare rettigheder, så platformene ikke kan benytte sig af deres privilegerede situation til at opføre sig urimeligt.

Forordningen er med andre ord lavet med mindre virksomheder og forbrugere for øje.

Hvis vi først begyndte at inkludere folk, som reelt set er ansatte og ikke énmandsvirksomheder i platformsøkonomien, så ville vi simpelthen blåstemple den form for social dumping

CHRISTEL SCHALDEMOSE

Mens de platforme, der fungerer som markedsplads for arbejdstagere og herunder arbejdstagerrettigheder ikke er tænkt ind i direktivet. Og det er ifølge Christel Schaldemose helt bevidst. 

– Da jeg skulle skrive udkastet til min rapport tilbage i sommermånederne i 2018 overvejede jeg faktisk, om man skulle det, der lidt teknisk hedder at udvide forordningens anvendelsesområde til også at omfatte ansatte hos platformsvirksomheder.

Altså om man skulle sørge for, at en person, der reelt set var ansat hos en online-platform, men som platformen kaldte en ”selvstændig erhvervsdrivende der er tilknyttet platformen”, skulle omfattes eller ej.

Og her lavede vi en meget klar skelnen.

Énmandsvirksomheder, der reelt set er enmandsvirksomheder, skal være omfattet af forordningen, men ansatte skal ikke have vilkår og handelsbetingelser. De skal have ansættelseskontrakter.

For vilkår og handelsbetingelser giver dig ikke ret til ferie, eller løn under sygdom, eller pension eller barsel. Og det er det, som ansatte skal have, siger hun og tilføjer:

Giver håb om regulering af andre af platforme 

Forordningen er den første af sin slags inden for platformøkonomien, og derfor bliver den også fulgt med stor interesse fra fagbevægelsens side.

– Denne her forordning har til formål at gøre op med urimelig praksis på den del af platformsøkonomien, hvor mindre virksomheder kan komme i klemme. Derfor er det væsentlig at se på, om der er noget i den, der kan bruges til at modvirke urimeligheder i den del af platformsøkonomien, der udbyder tjenesteydelser og arbejdskraft, siger Lars Qvistgaard, formand for Akademikerne.

Og at P2B-forordningen på den måde kan være en forløber for den del, der også taget en smule højde for i teksten.

– Vi har fået skrevet ind i den endelige lovtekst, at Kommissionen senest halvandet år efter loven er trådt i kraft, skal lave en grundig evaluering af, om forordningen uretmæssigt har ført til, at der er kommet flere af disse falske énmandsvirksomheder.

Læs mere om EU og internationale forhold på fho.dk

For hvis vi ser, at disse falske enkeltmandsvirksomheder begynder at pible frem, er Kommissionen også forpligtet til at gøre noget ved det. Til den tid vil vi selvfølgelig stille skrappe krav, hvis Kommissionen lancerer et lovforslag til at hjælpe de ansatte i platformsøkonomien, siger Christel Schaldemose.