FH’s globaliseringsundersøgelse er unik i en dansk kontekst bl.a. på grund af den store population, der også er repræsentativ på regionsniveau.

Og fordi Danmarks Statistik har mulighed for at koble anonymiserede cpr-baserede data på interviewpersonerne. 

Undersøgelsen er lavet af Danmarks Statistik på vegne af FH i efteråret 2017.

Download (PDF): Globaliseringsundersøgelse 2017

Undersøgelsen viser resultater inden for

 • Automatisering og digitalisering
 • International handel
 • Outsourcing
 • Udenlandsk arbejdskraft
 • Efteruddannelse


Det hænger jo ikke sammen, at der kommer mere udenlandsk arbejdskraft samtidig med, at der er færre medarbejdere til at tjekke, om det hele forløber ordentligt. Arbejde i Danmark skal foregå på danske, overenskomstmæssige løn- og arbejdsvilkår. Punktum.

Arne Grevsen, FH-næstformand


Hovedresultater fra globaliseringsundersøgelsen:

Digitalisering

 • Mere end 6 ud af 10 har oplevet automatisering digitalisering på arbejdspladsen
 • Danske lønmodtagere er overvejende positive over for automatisering og digitalisering

International handel

 • Danske lønmodtagere ser ikke international handel som en trussel
 • Danske lønmodtagere glæder sig over lave priser som følge af international handel

Outsourcing

 • 1 ud af 3 danske arbejdspladser har oplevet at arbejdspladsen har gjort brug at udenlandsk arbejdskraft
 • Udenlands arbejdskraft har ringere vilkår
 • Ufaglærte og faglærte er mest presset af udenlandsk arbejdskraft
 • Politikerne har et stort ansvar for at bekæmpe social dumping og de gør for lid

Udenlandsk arbejdskraft

 • 1 ud af 3 danske arbejdspladser har oplevet at arbejdspladsen har gjort brug at udenlandsk arbejdskraft
 • Udenlands arbejdskraft har ringere vilkår
 • Ufaglærte og faglærte er mest presset af udenlandsk arbejdskraft
 • Politikerne har et stort ansvar for at bekæmpe social dumping og de gør for lid

Globalisering

 • Danske lønmodtagere ser overvejende lyst på fremtiden
 • 2 ud af 3 lønmodtagere mener, at ny teknologi påvirker dem positivt
  Danske lønmodtagere er meget fleksible, de er villige til at tilpasse sig på mange måder

Efteruddannelse

 • Efteruddannelse er relevant for de fleste – også for mere end 6 ud af 10 ufaglærte
 • Uddannelse i arbejdstiden med fuld løn er vejen til mere efteruddannelse for hver anden lønmodtager