Omsider er der udsigt til, at ansatte, der ytrer sig om kritisable eller ulovlige forhold på deres arbejdsplads, bliver bedre beskyttet mod straffeaktioner fra deres arbejdsgiver. Justitsminister Søren Pape har netop meldt ud i pressen, at han ønsker ny lovgivning på området.

Næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation, Arne Grevsen, er meget tilfreds med udsigten til bedre beskyttelse af de ansatte. Han peger på, at fagbevægelsen – førhen i LO og FTF, nu samlet i Fagbevægelsens Hovedorganisation – siden 2006 har arbejdet for at få indført ansættelsesretlig beskyttelse for offentligt ansatte, der åbner munden om kritisable eller ulovlige forhold på deres arbejdspladser.

”Nu forventer vi, at ministeren så også sætter handling bag ordene. Det handler om noget så vigtigt som at beskytte medarbejdere, der bruger deres grundlovssikrede ytringsfrihed. Det er en rettighed, man har, hvad enten man ytrer sig i offentligheden eller indberetter via en whistleblowerordning. I begge tilfælde har ansatte i Danmark alt for længe været dårligt beskyttet mod straffeaktioner fra deres arbejdsgiver”, siger Arne Grevsen.

Danmark nummer sjok i Europa

Danmark indtager fx en bundskraberplads i Europa, når det gælder om at beskytte af whistleblowere. Det fremgår af whistleblowerorganisationen Blueprint for Free Speech.

Arne Grevsen understreger, at FH arbejder for at få bedre ansættelsesretlig beskyttelse af BÅDE privat og offentligt ansatte.

”Derfor ser vi frem til justitsministerens lovforslag, som skal beskytte ansatte i både den private og offentlige sektor. Vi byder velkommen, at der omsider er politisk bevægelse hen imod at få beskyttet de ansatte, der bruger deres grundlovssikrede ytringsfrihed til at fortælle om kritisable forhold på arbejdspladsen – og vi stiller os selvfølgelig til rådighed for arbejdet med en ny lovgivning”, siger Arne Grevsen.

Det skal være mere trygt for medarbejderne at åbne munden

Han finder det også positivt, at Danmark ifølge justitsministeren støtter op om det kommende whistleblowerdirektiv fra EU.

Bedre beskyttelse af whistleblowere på vej fra EU

Han understreger, at beskyttelse af ansatte ikke kun handler om whistleblowing.

” Whistleblowing kan ikke stå alene. Grundlæggende er der behov for, at vi får skabt nogle rammer, hvor det er mere trygt for medarbejderne at ytre sig om forhold på arbejdspladsen”

Tag ordet

Hvad må du sige som offentligt ansat?
Du har som offentligt ansat vigtig viden om kvaliteten i velfærden og konsekvenserne af politikernes beslutninger. Derfor er din stemme vigtig i debatten. Men hvad må du sige?
Tal på egne vegne
Du har pligt til at gøre klart, at du taler som privatperson
Overhold tavshedspligten
Du må ikke krænke din tavshedspligt om fortrolige oplysninger
Tal sandt
Du må ikke videregive forkerte oplysninger om forhold indenfor dit eget arbejdsområde.
Tal ordentligt
Alle ansatte har en loyalitetspligt over for arbejdsgiveren. Du må ikke fremsætte nedsættende eller ærekrænkende oplysninger. Det er IKKE illoyalt at udtale sig kritisk på egne vegne.