Kommentaren kommer på baggrund af regeringens netop offentliggjorte reform af sundhedsvæsenet. En reform der bl.a. sigter efter 500.000 færre sygehusbesøg og hele 40.000 færre indlæggelser i 2025. det vil ifølge regeringen frigive 2 mia. kr. om året fra 2025.

”Der er tale om et rent teoretisk regnestykke. Jeg vil kraftigt advare mod at tro, at man kan høste effektiviseringsbesparelser i den størrelsesorden. Sundhedssektoren har i årevis haft fokus på at begrænse netop antallet af sygehusbesøg og indlæggelser, uden det er lykkedes,” siger Lizette Risgaard.

”Tværtimod vil reformen på kort sigt øge presset på økonomien i sundhedsvæsenet, for så store omlægninger tager tid og er meget omkostningstunge. Vil man have et skrækeksempel, skal man blot tænke på SKAT, hvor hovedløse nedskæringer kostede fællesskabet milliarder af kroner. Her var metoden den samme, regeringen høstede inden de havde sået, og den går altså ikke. Det bliver fugle på taget… I sundhedsvæsenet risikerer vi, at nedskæringerne vil betyde dårligere behandlingsforløb og i værste fald koste menneskeliv”, siger hun.

”Statsministeren siger, at han vil give et ekstraordinært løft på seks mia. kr. ved at oprette en ny nærhedsfond til det nære sundhedsvæsen. Jeg vil sætte et stort spørgsmålstegn ved, om der er tale om et ekstraordinært løft, da en stor del af pengene allerede er øremærket sundhedsvæsenet”, siger Lizette Risgaard.


Hvor blev inddragelsen af medarbejderne af?
Lizette Risgaard undrer sig desuden over, at regeringen i den grad har planlagt reformen bag lukkede døre. Hverken faglige eksperter eller medarbejderne,der om nogen kender sundhedsvæsenets arbejdsgange og udfordringer, er blevet inddraget i udarbejdelsen af reformen.

”Det er rigtig ærgerligt, at man ikke spørger, de mennesker, der har den faglige indsigt i, hvor problemerne i sundhedsvæsenet er: nemlig medarbejderne. Reformen lugter desværre af valgflæsk, hvor nedlæggelse af regionsrådet skal få de borgerlige partier til at bakke op, siger Lizette Risgaard.

FH frygter desuden, at man skaber uklarhed om ansvaret i sundhedsvæsenet, når man fjerner det folkevalgte organ, og skaber større afstand mellem dem, der træffer de økonomiske beslutninger, og patienter og medarbejdere.

Kontakt: Anette Bindslev, pressekoordinator FH, 23 38 42 14.