Når du læser det her, er Simon Redder Momsen i gang med sin anden uge i det nye drømmejob. Jobbet er sekretariatsleder på 3F’s kommende kontor i Bruxelles. Indtil begyndelsen af december står skrivebordet på Kampmannsgade i København. Ved det vil Simon Redder Momsen lægge de store linjer for det nye sekretariats arbejde.

– Vi skal først og fremmest have personalet på plads. Så vi skal have sendt jobopslag ud, så vi hurtigt kan få sat holdet. Kontoret kommer til at bestå af en konsulent og en praktikant ud over mig, siger han.

Derudover bliver de første måneder i jobbet brugt til at lære 3F samt 3F’s samarbejdspartnere at kende – indefra.

– Jeg kommer fra et job som international sekretær i Socialdemokratiet, hvor en stor del af tiden handlede om politisk interessevaretagelse og kampen for et mere lønmodtagervenligt Europa. På den måde er der mange fællesnævnere mellem min tidligere og nuværende stilling siger Simon Redder Momsen.

På trods af sit indgående kendskab til både det europæiske og hjemlige politiske maskinrum, mener den nye sekretariatsleder, at der stadig er noget at nyt at lære.

– Jeg havde en bredere opgaveportefølje i mit tidligere job, end jeg har nu. Nu er opgaven at gå i dybden med og fokusere skarpt på arbejdsmarkedspolitikken og de EU-områder, som har stor betydning for 3F’s medlemmer. Jeg har derfor utrolig meget at lære af de folk, der sidder rundt om i 3F, siger han og uddyber:

Både Peter Piotr

– Det er en gennemgående tråd i hele 3F og fagbevægelsens arbejde. Arbejdskraftens frie bevægelighed skal også være fair. Vi skal sikre ordentlige løn- og arbejdsvilkår i Danmark, men vi skal også arbejde for at hæve standarden generelt i Europa og også i handelsaftalerne uden for Europa.

– 500.000 job i Danmark afhænger af EU. Derfor har beslutningerne i Bruxelles også stor betydning for 3F’s medlemmer – uanset om du hedder Peter eller Piotr. Vi skal sikre, at de mere end 100.000 syd- og østeuropæere, der arbejder i Danmark også gør det på danske løn- og arbejdsvilkår.

Det er en ifølge Simon Redder Momsen en både vigtig, men selvfølgelig også svær udfordring. For som han grinende påpeger; hvis ikke det var svært, så var det jo ikke en udfordring.

– Der er heldigvis også allerede nogle positive tiltag i EU, der peger i den rigtige retning –  såsom den sociale søjle og det kommende arbejdsmarkedsagentur, siger han.

3Fs sekretariat åbner i Bruxelles i slutningen af 2018.  

– Det er en spændende tid at starte på – både på grund af Europa-Parlamentsvalget, og at der kommer en ny kommission, et nyt budget og med brexit. Jeg glæder mig til få kontoret på plads og komme ned til Bruxelles og komme i gang, siger Simon Redder Momsen