Acrylamide. Krystallinsk silicium. Næppe stoffer de fleste kender. Men disse og en række andre stoffer, som findes på de europæiske arbejdspladser, fører hvert år til, at mange europæere dør af kræft. Estimeret op mod 100.000.

I dag vedtog Europa-Parlamentet første del af en indsats for at begrænse de kræftfremkaldende stoffer. En indsats, der i sommer blev indgået en aftale mellem netop parlamentet og Ministerrådet om.

I første omgang omfatter indsatsen 13 stoffer.

Den skrappere kurs over for kræftfremkaldende stoffer kommer ikke mindst efter et massivt pres fra den danske og europæiske fagbevægelse.

– I dag er en god dag. Men uret tikker, og vi vil fra fagbevægelsens side gerne opfordre EU’s medlemslande til at leve op til deres tilsagn om at skærpe kravene for i alt 50 stoffer. Det kan ikke være rigtigt, at man skal blive kræftsyg af at gå på arbejde, siger næstformand i LO, Arne Grevsen.

– Kampen er således langt fra slut.Dagens resultat er et skridt på vejen. Men der desværre langt vej endnu. Vi håber, at vi nu kan skabe et momentum, så vi kan få indsatsen mod arbejdsrelateret kræft op i et højere gear. Allerede nu arbejder vi for at få skærpet kravene til yderligere stoffer og substanser, ligesom vi arbejder målrettet for at få skærpet kravene overfor hormonforstyrrende stoffer, de såkaldte reprotoksiske stoffer.

Netop disse stoffer er også i fokus hos FTF. Her er formand Bente Sorgenfrey ligeledes optaget af, at der som en del af dagens vedtagelse pålægges EU-Kommissionen senest i 2019 at komme med et forslag til, hvordan de hormonforstyrrende stoffer kan omfattes af en bedre beskyttelse

– Det er glædeligt, at vi kan se frem til en stramning af reglerne om kræftfremkaldende stoffer. Grænseværdierne er med til at sikre, at arbejdsgiverne i hele EU investerer i de nødvendige forebyggelsestiltag.  Mange af FTF’s medlemmer, særligt indenfor sundhedssektoren, er i berøring med stoffer, som kan skade evnen til at få børn.  Jeg er derfor særligt glad for at se, at der med det nye udspil fra EU også kommer fokus på de reproduktionsskadende stoffer, siger hun.

Europa-Parlamentet er allerede gået i gang med at se på en række yderligere stoffer, som der skal stilles krav til.