Da Juncker sidste år holdt sin State of the Union-tale havde briterne netop stemt for Brexit. Måske derfor var det småt med konkrete forslag og med et større fokus på de store linjer og EU27’s fremtid.

Anderledes blev det i år. Da Juncker kl. 9 i morges stillede sig bag talerpulten i Europa-Parlamentet i Strasbourg var der mere fart over feltet. Forslag, pakker og ideer blev spyttet ud på stribe.

Det afspejler sig også i det oplæg til et arbejdsprogram for 2018, som Juncker i dag har sendt til netop Parlamentet samt Ministerrådet. På baggrund af en dialog med de to institutioner vil Kommissionen i oktober komme med sit endelige arbejdsprogram.

Du kan se talen her samt udkastet til arbejdsprogram – det såkaldte Letter of Intent – her.

Vi har dog tygget os gennem begge dele og her får du overblikket set med faglige øjne.

Forslag om etablering af ”A European Labour Authority”

Det skal ifølge Juncker styrke samarbejdet mellem arbejdsmarkedsmyndigheder på tværs af grænser og blandt andet skal stå for nye initiativer såsom et fælles europæisk Social Security Number. Forslaget er noget af en overraskelse for de fleste.

Handelspakke

I morgen kommer Kommissionen med en meddelelse, som sætter kursen for handelsområdet fremover. Kommissionen åbner nye handelsforhandlinger med Australien og New Zealand, ønsker alle handelsaftaler færdigforhandlet i denne mandatperiode, vil sikre større åbenhed om forhandlingsmandater og samtidig indføre mere striks screening af udenlandske investeringer i EU.

Social søjle

Juncker fastslog, at han ønsker søjlen proklameret senest ved Gøteborg topmødet i november.

Udstationeringsdirektivet

Juncker nævnte behovet for en revision af direktivet tidligt i sin tale. Der er tale om et ”kontroversielt” men nødvendigt forslag, slog han fast, med målet at sikre samme aflønning for samme arbejde samme sted og for at forhindre “2. klasses borgere i EU”. I Letter of Intent er det også markeret som prioriteret lovgivning.

Struktur- og investeringsfonde

Der er i går landet aftale om at forlænge og styrke Junckers investeringsfond. Udover dette ønsker Kommissionen at styrke sammenhængen mellem denne og strukturfondene for at skabe vækst og job.

Andre faglige sager der ifølge Kommissionen skal prioriteres: 
– Servicepakken på Indre Marked 
– Direktivet om ansættelsesbeviser
– Work life balance 
– Koordinering af social sikring

De større udmeldinger

Arbejdsmarkedsområdet løber dog næppe med den store opmærksomhed. Det gør nok i stedet disse udmeldinger i dagens tale:

– Flere østlande med i Schengen
– Kold skulder fra Juncker til Tyrkiet
– Alle lande minus Danmark (og UK) skal med i Euroen
– Kritik af Polen mfl.  Ift. frihedsrettigheder
– En fælles formand for både Det Europæiske Råd og Kommissionen
– Ny industripolitik, som lanceres en af de kommende dage
– En økonomi- og finansminister med fælles budget
– Fælles pan-europæiske lister til næste parlamentsvalg

EU’s fremtid

Talen kastede også lidt lys over den refleksionsproces, Kommissionen har iværksat i forhold til fremtiden for EU27.

Udover de allerede kendte fem scenarier for denne, præsenterede Juncker i talen sit eget sjette bud. 
Juncker forestiller sig, at processen vedrørende EU27’s fremtid skal kulminere ved et særligt topmøde i marts 2019. Hele processen samt de forskellige scenarier er kort skitseret her.