Formanden for Kommissionen Jean Claude Juncker skal om en uge holde sin State-of-the-Union tale. Hvis du var ham, hvad ville du så sige om situationen i EU og Europa? Hvilke politiske prioriteter ville du sætte for den kommende sæson i EU?

Der er udfordringer, som der skal handles på. Klimakrisen, som det helt centrale, hvor stats- og regeringscheferne skal gå fra taler til konkrete handlingsplaner. Specielt med den globale situation lige nu, er det helt afgørende, at alle medlemslandene rykker frem og går forrest i realiseringen af Paris-aftalen. Arbejdet med en sociale søjle skal også realiseres, så vi skaber reel sammenhængskraft i Europa. Til sidst ville jeg endnu engang minde medlemslandene om, at det er deres ansvar at udvise solidaritet og sammen løse de udfordringer, som vi står over for. Intet land kan gøre det alene.

Arbejdsmarkedsområdet fylder mere og mere i EU-samarbejdet, blandt andet når det gælder spørgsmålet om den fri bevægelighed. Hvad ser du som det vigtigste spørgsmål eller udfordring på den bane i denne tid?

Det er afgørende, at vi får skabt en ligevægt i den fri bevægelighed, som er så central og af helt grundlæggende betydning for vores fælles europæiske projekt og samarbejde. Her har jeg stor tiltro til det arbejde, som Kommissionen har startet med den sociale søjle, og jeg håber, at medlemslandene vil tage aktiv del i udformningen af denne. Fri bevægelighed må ikke ske på bekostning af mennesker men netop med udgangspunkt i borgerne.

Både Kommissionen og stats- og regeringslederne drøfter for tiden retningen for EU oven på Brexit. Hvis du skulle sætte ord på de vigtigste principper for fremtidens EU27 og Danmarks deltagelse i dette samarbejde, hvilke skulle det så være?

Solidaritet, bæredygtighed og demokratisering. Vi må ikke falde for fristelsen til at sige, at vi nu rykker sammen i mindre enheder og i flere tempi. Vi skal holde sammen, så vi sikrer os mod splittelse. Vi skal stå sammen om at sikre et europæisk samarbejde, som skaber en balance på alle tre bundlinjer – den miljømæssige, den sociale og den økonomiske. Vi skal have mere gennemsigtighed i det europæiske system og et større rum for deltagelse fra de nationale parlamenter og borgerne.