Danskerne har ondt i arbejdslivet.
En ny omfattende undersøgelse fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø med mere end 16.000 deltagere viser, at mere end hver syvende har følt sig stresset i løbet af de seneste to uger. Og næsten alle de stressede peger på, at arbejdet er en vigtig kilde til stress.

Mere end halvdelen peger således på, at arbejdet er den vigtigste kilde til stress, mens mere end fire ud af ti peger på at både arbejde og privatliv er kilden.
For FTF er det psykiske arbejdsmiljø et af de helt centrale emner. Som hovedorganisation for 450.000 privat og offentligt ansatte fordelt på 78 organisationer for blandt andre lærere, sygeplejersker, pædagoger og socialrådgivere er risikoen for et dårligt psykisk arbejdsmiljø på ingen måde overraskende.
Elendigt psykisk arbejdsmiljø er dyrt
Derfor har FTF også knoklet for at få ligestillet det psykiske og fysiske arbejdsmiljø. Dårligt psykisk arbejdsmiljø har stor betydning for den enkeltes helbred og trivsel – og koster hvert år samfundet milliarder af kroner.
For eksempel kan en femtedel af sygefraværet henføres til dårligt psykisk arbejdsmiljø. Derfor er den nye rapport fra NFA ikke godt nyt.
"I den nationale arbejdsmiljøstrategi er der et ambitiøst mål om at reducere psykiske overbelastninger med 20 procent før 2020. De nye tal bekræfter, at det kræver en styrket indsats. Det vil for eksempel være helt oplagt at bruge Forebyggelsesfonden til også at støtte det forebyggende arbejde for et bedre psykisk arbejdsmiljø," siger FTF’s formand Bente Sorgenfrey.
Det er ikke kun oplevelsen af stress, der får alarmklokkerne til at ringe hos FTF.
Ifølge NFA’s undersøgelse svarer 13 procent, at de er bange for at miste jobbet og 23 procent er i nogen grad bekymrede . Blandt FTF’s grupper er andelene præcis de samme.
Utryghed fører til mere sygefravær
I september dokumenterede FTF, at der blandt velfærdens kernetropper også er 13 procent, der er bange for at blive fyret. Derudover viste FTF-Dokumentationen, at yderligere 24 procent er "delvist bekymrede" for at miste jobbet.

Undersøgelsen viste også, at utryghed i arbejdet får sygefraværet til at stige. Blandt dem med lav utryghed i jobbet havde 28 procent et årligt sygefravær på over en uge, mens andelen blandt de, der havde meget stor utryghed i arbejdet var 46 procent.
"Det er virkelig bekymrende, at en så stor del af befolkningen frygter en fyreseddel. Det må vi tage seriøst," siger Bente Sorgenfrey.