Professionsuddannelser i klemme

Der er udsigt til en skævdeling af bevillingerne til forskning og udvikling. Professionshøjskolernes samlede bevilling bespares, og uddannelsesområder inden for sundhed, samfund, det tekniske og det merkantile rammes særligt hårdt. FTF advarer mod den skævdeling.

Den grønne samvittighed

Hver dansker forbruger i gennemsnit 30 tons biomasse, mineraler, fossile brændstoffer og metaller hvert år. Det er tre gange mere end det globale gennemsnit. Danskerne synes villige til at tænke bæredygtigt i det små, men er vi klar til grundlæggende at diskutere vores materielle behov?

Regeringen risikerer at skubbe fleksjobbere væk fra arbejdspladserne

Reformen af fleksjob og førtidspension, som netop har været i høring, kommer til at skade fleksjobbernes muligheder for at komme i arbejde. Blandt andet fordi reformen ikke gør det attraktivt for arbejdsgiverne at ansætte folk med nedsat arbejdsevne. Og for fleksjobbere virker den decideret som en økonomisk barriere for at søge nyt arbejde.

Ønskes – stærk innovationsstrategi

Det gør mig glad, når medarbejderes gode idéer bruges til udviklingen af nye produkter, processer og ydelser. Den slags innovation har Danmark hårdt brug for. Det skriver jeg om i min blog på Mandag Morgens hjemmeside.

Minister kræver for lidt af universiteter

Universiteterne har kun ganske få forpligtelser til at dele deres viden med professionshøjskoler og erhvervsakademier. Det hænger meget dårligt sammen med regeringens vision om, at uddannelsesinstitutioner skal blive bedre til at samarbejde og udnytte hinandens videngrundlag, så kvaliteten løftes i hele det videregående uddannelsessystem. Det skriver jeg i et indlæg på Altinget.dk i dag.

100 mio. kroner til eksperimenter i det offentlige

Det er afgørende for fremtidens velfærd, at vi eksperimenterer os frem til nye og bedre måder at styre den offentlige sektor på. Derfor foreslår FTF at afsætte 100 mio. kr. til en række offentlige laboratorier, hvor nye modeller og løsninger kan udvikles og modnes. Det skriver jeg i mit blogindlæg på Mandag Morgens hjemmeside.