Videregående uddannelser

Uddannelse og arbejdsglæde kan også gøre Løkke glad

Nye OECD-tal viser, at Danmark er det 8. rigeste land i verden målt pr. indbygger. Og det 5. rigeste land målt i BNP pr. arbejdstime. Så lad os starte med at slå fast, at Danmark allerede gør det rigtig godt. Også når det gælder den produktivitet, som statsminister Lars Løkke Rasmussen har bebudet skal op. Læs det lige igen: Verdens femte mest produktive land!

Løkke & Pind bør udskyde uddannelsesloftet et år

Ny lov om uddannelsesloft, der forhindrer personer i at tage en ny videregående uddannelse, bør udskydes et år, mener partier, debattører og organisationer. I 2017 mangler kun 15 mio. kr. til dagpengereformen, og de kan findes andre steder, påpeger FTF og flere partier.

Giv uddannelsesloftet en tænkepause

Det giver ikke mening, at begrænse folk i at tage en ny videregående uddannelse med bedre jobmuligheder. Det er den forkerte retning for vores uddannelsespolitik, skriver Morten Østergaard og jeg i Politiken.

Finanslov skærer dybt i uddannelse

Finanslovsaftale for 2017 fortsætter de massive besparelser på vigtige, jobrettede uddannelser. Samtidig skæres der samlet 410 mio. kr. på danskundervisningen for voksne udlændinge fra 2017-2020, bl.a. ved at forringe kravene til undervisernes kompetencer. Det svækker integrationen, mener FTF.

Hvorfor spare på jobrettede uddannelser?

Uddannelsesnedskæringer, betyder fyringer og ringere kvalitet, der rammer borgerne, skriver FTF-organisationernes bestyrelsesmedlemmer i landets professionshøjskoler og erhvervsakademier i Politiken i dag.

Ny lov spænder ben for karriereskift

Nyt lovforslag vil begrænse folk i at tage en ny videregående uddannelse med bedre jobmuligheder. Det ændrer ny kvalitetspulje ikke på, selvom det er et positivt tiltag, fastslår FTF.

Tid til kvalitetstjek på professionshøjskolerne

Timetallet på landets syv professionshøjskoler varierer fra sted til sted, påpeger Rigsrevisionen i ny rapport. FTF: Undervisningstimer er vigtige, men det er afgørende også at styrke det samlede undervisningstilbud, bl.a. vejledningen, praktikken og den kliniske undervisning. FTF kritiserer regeringens hårde besparelser på professionshøjskolerne, der rammer kvaliteten.