Professionshøjskolen Metropol i København opretter en helt ny professionsbacheloruddannelse, der er målrettet til at uddanne kommende medarbejdere hos Skat. Uddannelsen er netop blevet godkendt af uddannelses- og forskningsminister Søren Pind.
Formand for FTF, Bente Sorgenfrey, glæder sig over, at det drænede skattevæsen med den nye uddannelse får tilført tiltrængte, nye kræfter. FTF er hovedorganisation for bl.a. fagforbundet Dansk Told og Skatteforbund (DTS).
"Skat er gennem de senere år blevet skåret ned til sokkeholderne; ansatte er blevet fyret i tusindvis samtidig med, at it-systemerne ikke virker, så der er behov for markant flere ressourcer til Skat. Nye veluddannede medarbejdere er et meget vigtigt skridt på vejen mod et styrket Skat – til gavn for hele samfundet", siger Bente Sorgenfrey.
Den nye uddannelse er udviklet i et samarbejde mellem DTS og professionshøjskolen Metropol.
Massivt brug for kvalificerede folk
Jørn Rise, formand for DTS, er også yderst tilfreds med den nye uddannelse. Han peger på, at der i de kommende år er udsigt et massivt stort antal nye medarbejdere hos Skat: Der skal ansættes afløsere for de knap 2.000 medarbejdere, der ventes at gå på pension i frem mod 2020. Derudover skal der som følge af Genopretningsplanen for Skat fra sidste år ansattes 1.000 ekstra medarbejdere næste år. Endelig har flere partier i Folketinget fremsat beslutningsforslag om at ansætte yderligere 1.000 medarbejdere i Skat.
"Med mindst 3.000 nye medarbejdere i løbet af de næste par år, har Skat et kæmpe behov for kvalificeret arbejdskraft, der kan gå ind og løse opgaverne med det samme. Med sidemandoplæring, som vi hidtil har haft, tager det et til to år, før vi har en medarbejder i fuld produktion", siger Jørn Rise.
Han peger på de store akutte opgaver, der skal løftes her og nu: inddrivelse af gæld, skattekontrol og en helt ny modernisering af hele skattesystemet. Dertil kommer helt nye opgaver som fx kontrol med sort arbejde. Som Jørn Rise udtrykker det, slår den nye uddannelse også fire fluer med ét smæk: den opgraderer Skat og imødekommer derudover kompetencer hos tre samarbejdsparter, nemlig revisorer, skatteadvokater og de store virksomheder.