Løn

Organisationernes aftaler med KL

De generelle KTO-forhandlinger med KL er afsluttet. Nu er det organisationernes tur til at få aftaler om fornyelse af deres overenskomster på plads.

MED og OK 13

Den 16. februar 2013 blev der indgået forlig på det kommunale område mellem KTO og KL. Forliget indeholder flere elementer af betydning for reglerne på MED-området. Der gives her en kort præsentation af de vigtigste ændringer.

Smalt forlig i kommunerne

KL og KTO har her til eftermiddag indgået aftale om ny overenskomst for de næste to år. Udover begrænsede lønstigninger har parterne bl.a. aftalt tilpasninger i MED-systemet - om medindflydelse og medbestemmelse samt et samarbejde om at udvikle den kommunale kerneopgave. Forhandlingerne om de enkelte organisationers overenskomster, herunder om lærernes arbejdstidsregler, udestår fortsat.

Løn er ikke som en vare

Eurofound gennemgår i stor analyse lønudviklingen i Europa og ser en udvikling med decentraliseringer, men peger på, at den kan få følger for lavtlønnede og minder om ILO’s deklaration om, at løn ikke må betragtes som en vare