For første gang har de sociale parter i EU  – de europæiske arbejdsgivere, den europæiske fagbevægelse samt en række regeringer – afholdt et trepartsmøde om løn. FTF deltog i mødet, som blev afholdt fredag den 1. februar 2013, ligesom det meste af den øvrige fagbevægelse. Mødet foregik i regi af EMCO, som er et trepartsorgan i EU, der drøfter forskellige beskæftigelsesspørgsmål. 
Efter en 9 timers langt møde med mere end 30 forskellige præsentationer var konklusionen klar: EU skal ikke blande sig i den nationale løndannelse. Løndannelsen skal fastlægges af de sociale parter i de enkelte lande. 
Så langt rakte enigheden. 
Løn kommer dog snart på dagsordenen igen i EU. Godt nok ikke ved et trepartsmøde mellem de sociale parter, snarere kan det forudses, at de kommer på dagsordenen, når EU i løbet af foråret udsender sine årlige anbefalinger til hvert enkelt lands økonomiske politik. I lighed med 2012 vil anbefalingerne i 2013 sandsynligvis rejse kritik af nogle landes løn udvikling og være detaljeret. Fx at sammenhængen mellem lønudvikling og produktivitet skal styrkes. Den europæiske fagbevægelse og den europæiske arbejdsgiverorganisation krævede på fredagens møde, at de bliver involveret, inden anbefalingerne sendes ud. 
Og så vil enigheden mellem arbejdsgivere og lønmodtagere sandsynligvis ikke være til stede længere. 
For på trepartsmødet tilkendegav arbejdsgiverne, at løn i forhold til produktivitet, beskæftigelse og uligheder, som var de tre temaer for mødet, først og fremmest drejer sig om at fokusere på omkostninger. De taler om de såkaldte enhedslønomkostninger, altså populært sagt løn divideret med produktivitet. Her overfor fremhævede en række fagforeninger, at et meget bredere fokus er nødvendigt. Fx fremhævede LO og FTF i et fælles indlæg, at løn også er med til at holde forbrugernes efterspørgsel oppe og dermed skabe vækst, samt at kollektivt aftalte lønninger sikrer, at forskellene i samfundet ikke bliver for store. Andre fremhævede, at der ikke kun er sammenhæng fra produktivitet til løn som arbejdsgiverne hævder, men også den modsatte vej, – altså at en retfærdig løn er med til at skabe produktivitet. Desuden påpegede flere sammenhængen mellem retfærdige lønninger og social stabilitet.
Formand for FTF, Bente Sorgenfrey, er enig i, at EU ikke skal blande sig i den nationale løndannelse: