Lønomkostningerne i Grækenland faldt med 9,2 procent i Grækenland fra sommeren 2011 til sommeren 2012. I Portugal faldt de med 5,9 procent og i Spanien med 2,1 procent. Den udvikling er gunstig for landenes konkurrenceevne, mener Conference Board, der analyserer erhvervsudviklingen i hele verden og har hjemsted i New York med afdelinger i hele verden. Men udviklingen er ikke bæredygtig på længere sigt.

Conference Board, CB, giver en kraftig lønudvikling i kriselandene for en væsentlig årsag til landenes krise og en årsag til, at landenes konkurrenceevne faldt. Nu er bunden nået, og det går igen fremad. Bert Colijn fra CB’s afdeling i Bruxelles siger til Reuters, at forskellen i konkurrenceevne hurtigt bliver mindre, og at det er et meget positivt tegn.
Bert Colijn advarer dog mod at forbedre konkurrenceevnen ved blot at skære job væk og skære i lønningerne. Det vil ikke være bæredygtigt. Tværtimod kan man ende i en nedadgående spiral, der både vil forringe deres langsigtede muligheder og øge politiske og sociale spændinger.
I stedet er det nødvendigt at få gang i investeringer og produktion. Problemet er imidlertid, at bankerne ikke vil af med pengene og har strammet kreditgivningen, og tilliden i erhvervslivet samtidig er lav. Derfor er netop Portugal, Spanien og Grækenland hårdt ramt af lavere investeringer.
Siden 2008 er arbejdsomkostningerne i industrien i Spanien faldet med 21 procent og arbejdsomkostningerne generelt med 12,6 procent.
Spanien er ved at få gang i eksporten. I Italien er situationen anderledes ikke mindst i industrien, der stadig er hårdt ramt. CB ser udviklingen som en bekræftelse på, at lønomkostningerne spiller en rolle. Lønomkostningerne i industrien er i modsætning til i Spanien steget i Italien og mere end i noget andet land i eurozonen på nær Finland. Det betyder, at den italienske industri ikke kun taber betydeligt terræn, men også er på vej ind i en stadig værre tilstand på mellemlang og lang sigt, hedder det i rapporten.
Storbritannien har et voldsomt underskud på handelsbalancen. Det britiske pund er steget med 14,2 procent over for euroen under krisen. Lønomkostningerne steg på et år med 4,7 procent. Men årsagen til problemerne skyldes ifølge CB først og fremmest, at finanskrisen har stoppet for investeringer i maskiner, der øger produktion uden at øge antallet af ansatte. Dermed ser CB igen investeringer som en væsentlig vej ud af krisen – og ikke kun lønreduktion.
Kilde: fagligt.eu