Lederrekruttering

Nyt forløb spotter offentlige leder-talenter

Det offentlige har svært ved at lokke ledere til. Men et nyt kursusforløb skal sørge for, at medarbejderne i den offentlige sektor får mulighed for at teste deres leder-talent, så de i fremtiden kan udfylde de tomme pladser.

Nye regler om målsætning for kønsmæssig sammensætning i ledelsesorganer

Med ændringer i selskabsloven, årsregnskabsloven m.v. er der i december 2012 indført regler om, at visse kategorier af virksomheder skal opstille konkrete måltal for kønsfordelingen i det øverste ledelsesorgan. Der skal også udarbejdes en politik for at øge andelen af det underrepræsenterede køn på øvrige ledelsesniveauer, med henblik på at forbedre fødekæden til det øverste ledelsesorgan. Der skal afrapporteres om målopfyldelsen løbende i årsrapporterne.

Medarbejdere misunder ikke deres chef

Kun få ansatte har ambitioner om at blive leder på deres arbejdsplads. Lysten til at avancere til en lederstilling på en anden arbejdsplads er dog lidt højere, viser en undersøgelse.