Mange offentlige arbejdspladser arbejder allerede godt med talentudvikling og introduktion af nye ledere. De tilbyder blandt andet afklaringsforløb og førlederprogrammer til medarbejdere med lyst til og flair for ledelse. 

Og de sørger for, at nyudnævnte ledere kan hente ekstra støtte fx i ledernetværk, hos en mentor og ikke mindst fra deres egen chef, der har en vigtig rolle som leder af (nye) ledere.  
Opgaven med at finde, opmuntre og støtte de nye ledere påhviler i høj grad også de nuværende ledere og chefer i det offentlige. Dette vil Offentligt Ansattes Organisationer (OAO) og FTF som faglige organisationer gerne yde et bidrag til.
Derfor har OAO og FTF besluttet i fællesskab at etablere ”På vej mod ledelse”, som er et tilbud til medarbejdere i kommuner, regioner og staten, som har brug for at afprøve og udvikle deres ledelsestalent.
For at deltage i forløbet ”På vej mod ledelse” er det en betingelse, at du er medlem af en faglig organisation under enten FTF eller OAO.

Et forløb med flere elementer 
På vej mod ledelse er et kompetence- og afklaringsforløb for dig der gerne vil kvalificere dig til at gå ind i en lederkarriere nu eller på et senere tidspunkt.  
Forløbet er bygget op så det giver dig viden om og lyst til ledelsesopgaven, samt at blive afklaret på om det er noget for dig.  
Forløbet strækker sig over cirka 3 måneder, hvor du vil deltage i undervisning på modulet Ledelse, kommunikation og organisation, have tilknyttet erfaren leder som mentor, deltage i et netværk med andre deltagere på forløbet og gennemføre en samtale med den coach, som du også får tilknyttet.  

Se elementerne i forløbet nederst her på siden, som i første omgang udbydes i Århus i samarbejde med VIA University College.  
Ledelse, kommunikation og organisation er et valgmodul (5ECTS) på Diplomuddannelsen i ledelse, som afsluttes med eksamen. Undervisningen på modulet er tilrettelagt over 6 undervisningsdage, hvor der også arbejdes i netværksgrupper, hjemmeopgaver, litteraturstudier og eksamen. Netværksgrupperne fungerer både som rum for sparring med andre i samme situation og som studiegrupper.  
Modulet er særligt tilrettelagt for dig, der endnu ikke er leder, men som gerne vil afprøve og udvikle dit ledelsestalent.  
Din mentors opgave er både at stille sig til rådighed med sine erfaringer og tanker om ledelse og at udfordre dig i dine tanker om ledelse. Du vil mødes med din mentor 2-3 gange i forløbet i form af 1-2 små møder af max 2 timers varighed og en dag hos mentor, hvor du har mulighed for at følge ham/hende i det praktiske ledelsesarbejde.  
Coachsamtalen foregår med en professionel coach og er det rum, hvor du afslutningsvis kan afklare nogle af dine personlige overvejelser i forhold til ledelsesfunktionen og det at gå fra medarbejder til leder.  


Arbejdsformen på forløbet er koblet til studieordningens formål: 
Tage reflekterede kommunikative valg i organisatorisk kontekst og omsætte disse operationelt i ledelsespraksis. 

Derfor arbejdes der på forløbet ud fra disse tematikker:

– Hvordan kan jeg forstå mig selv som reflekterende og kommunikerende praktiker?
– Hvordan kan jeg forstå min personlige og andres kommunikative praksis?
– Hvilke krav stiller min organisatoriske kontekst til min lederidentitetsdannelse, og hvordan kan jeg forstå lederudvikling?
– Hvordan omsætter og udvikler jeg mine kommunikative kompetencer, når jeg som leder skal initiere, facilitere og strategisk forankre organisatoriske processer i de organisatoriske der stiller i dag?

På forløbet arbejdes der efter følgende principper:
– Undersøgelse af teori og anvendelse af teori i praksis
– Skabe møder på tværs af fag, sektorer og andre skel hvor der skal skabes nye løsninger
– 
Handling i ledelsespraksis

Der veksles imellem oplæg og øvebaner