Ny undersøgelse fra Væksthus for Ledelse giver inspiration til, hvordan det er muligt at fastholde de erfarne ledere på arbejdsmarkedet til gavn for dem selv, organisationen og borgerne.
Faktorer, der motiverer erfarne ledere til at blive længere på arbejdsmarkedet er blandt andet gode kollegaer, anerkendelse og lyst til ledelse. Til gengæld er uklare forventninger og et begrænset ledelsesrum nogle af de ting, der skubber lederne mod en tidligere tilbagetrækning, viser undersøgelsen.
‘Der er flere grunde til at fokusere på de erfarne ledere. For det første har vi en opgave i at sikre, at organisationen får mest og længst mulig glæde af ressourcerne hos ledere, der fortsat både kan og gerne vil yde en indsats, hvis vilkårene er de rigtige. For det andet skal vi give lederne gode muligheder for at vælge, hvordan og hvornår de vil afslutte deres karriere’, siger Sine Sunesen, der er direktør i KL og formand for Væksthus for Ledelse, som står bag undersøgelsen ‘De sidste år som leder’.
Undersøgelsen peger især på to ting, der kan få ledere til at blive længere i organisationen: · Et job, hvor ledelseserfaringen udnyttes på en anden måde end hidtil
· Mere fleksible eller lempelige vilkår i det nuværende lederjob.
Bryde med gammel norm
Bodil Otto, formand for HK/Kommunal og næstformand for Væksthus for Ledelse, pointerer med afsæt i undersøgelsen, at det er vigtigt at gøre op med normer som, at man ikke kan gå fra at være leder til at blive medarbejder.
‘Undersøgelsen fortæller os samtidig, at de erfarne lederes motiver og konkrete ønsker er individuelle og må afklares i en eller anden form for dialog med den enkelte leder. Det skal alle indsatser tage højde for’, siger hun.
Få overblik i tide 
Undersøgelsen konkluderer, at organisationen bør danne sig et overblik over, hvornår de nuværende ledere forventes at trække sig tilbage. Når lederafgangen er kortlagt, skal topledelsen formulere de målsætninger, der skal være styrende for generationsskiftet – og i givet fald for, hvordan man vil fastholde erfarne og dygtige ledere.
Undersøgelsen er en del af projektet ‘De erfarne ledere’, der består af en survey og en serie opfølgende interview. Bagerst i rapporten gives en række generelle bud på, hvordan man kan omsætte viden om de erfarne ledere til forskellige typer af indsatser på området.