Coach-samtaler, uddannelse, mentor-samtaler og netværk. Alle sejl blev sat ind, da FTF sammen med Væksthus for Ledelse i august 2012 satte 118 lederaspiranter på skolebænken for at teste deres ambitioner, talent og motivation for en lederstilling. I januar 2013 afsluttede medarbejderne, der repræsenterer en lang række kommunale fagområder, talent-udviklingsforløbet. Og ifølge personale- og administrationschef i FTF Marianne Heide vil talent-forløbene i fremtiden have afgørende betydning for rekrutteringen af ledere i den offentlige sektor.
"Projektet er vigtigt, fordi vi ved, at en masse ledere i de nærmeste år skal på pension, samtidig med at ledelse ikke i samme grad som tidligere appellerer til de unge. Så hvis der stadig skal være ledere i den offentlige sektor, skal vi gøre ledelsesfagligheden synlig og attraktiv," siger Marianne Heide.
Viden giver afklaring
Talent-forløbet skal give medarbejderne indsigt i, hvad et lederjob indebærer. Så de bliver klogere på, om et job i toppen kunne være noget for dem. Undervisningen strækker sig over fem måneder, hvor deltagerne får viden om ledelse, kommunikation og organisation. Og netop rammerne for talentforløbet er vigtige for at vække de nye lederes interesse, mener Marianne Heide
"Et projekt som det her giver deltagerne mulighed for at prøve sig selv af både i praksis og teoretisk og snuse til ledelse i et "beskyttet miljø", hvor både deltagerne og arbejdsgiverne ikke har forpligtet sig til, at det skal ende med en lederstilling," siger hun.
Sideløbende med undervisningen har deltagerne samtaler med en erfaren leder fra deres egen kommune og gennemfører samtidig samtaler med en coach.
Input fra forskellige fagområder
Deltagerne kommer fra forskellige kommuner og afdelinger, og erfaringerne fra testforløbet peger på, at der er mange positive sidegevinster ved sammensætte de kommunale medarbejdere på tværs faglighed.
"FTF har været optaget af, at projektet arbejdede på tværs af både kommunegrænser og faglighed, således at før-ledere fra dagsinstitutionsområdet i Ringsted kunne være sammen med administrative før-ledere fra Brøndby og derigennem få blik for kompleksiteten i den offentlige forvaltning samtidig med, at de forstod, hvor mange elementer der alligevel var fælles og genkendelige uanset baggrund," siger Marianne Heide.
Hendes ambition for talentudviklingsprojektet er klar:
"På længere sigt håber vi, at mange kommuner og regionerne får lyst til at etablere før-leder-afklaringsforløb, fordi kombinationen af praksis og teori, en tilknyttet mentor og coaching undervejs har været en frugtbar metode. Uanset om den enkelte deltager ender i et lederjob, har deltagelsen været værdiskabende for kommunen, fordi deltagerne og deres mentorer har fået bredere indsigt ift. ledelse af den offentlige sektor," slutter Marianne Heide.