FTF Dokumentation

Vold, mobning og chikane

Vold, mobning og chikane har store konsekvenser for helbred og trivsel. Det dokumenterer ny FTF-rapport om FTF’ernes psykiske arbejdsmiljø. Rapporten viser også, at det ikke er lykkedes at knække kurven for vold mobning og chikane. Omkring hver tiende FTF’er er udsat for vold og cirka lige så mange for mobning. Derfor er der behov for fornyet fokus på hvordan vi forebygger vold og mobning på arbejdspladsen.

Ytringsfrihed i en krisetid

Krisen med stram økonomi, fyringsrunder og høj ledighed har gjort mange medarbejdere mere bange for at bruge deres ytringsfrihed om forhold på jobbet. Og frygten for at blive fyret, hvis man offentligt kritiserer forhold på arbejdspladsen, er vokset markant i de senere år. Det viser FTF's nye store undersøgelse blandt 4.000 FTF'ere.

Medarbejdernes indflydelse skal styrkes

Inddragelse af medarbejderne handler dybest set om at levere ydelser af høj faglig kvalitet til borgerne. Gennem medindflydelse og medbestemmelse kan man sikre en god udvikling og fornuftige effektiviseringer og gøre arbejdspladserne attraktiv for nye og nuværende medarbejdere.

Jobusikkerhed i en krisetid

Forandring er hverdagskost for de fleste FTF’ere. Omstruktureringer, nedskæringer og fyringsrunder er desværre blevet en del af dagligdagen for rigtig mange. Man siger ofte, at forandring fryder, men for mange fører det til øget arbejdspres, dårligere arbejdsvilkår og jobusikkerhed.

Ytringsfrihedens trange kår

Halvdelen af de ansatte på FTF-området forventer ballade fra arbejdsgiveren, hvis de bruger deres ret til at udtale sig offentligt om kritisable forhold på deres arbejdsplads. Det viser FTF’s nye undersøgelse af ansattes ytringsfrihed.