FTF Dokumentation

APL: Fællesskab før forskelle

Som opfølgning på lignende undersøgelser i 1992 og 2002 har Aalborg Universitet gennemført denne undersøgelse af Arbejdsliv og Politik set i et lønmodtagerperspektiv. LO og FTF har støttet undersøgelsen. Her offentliggøres delrapport med hovedresultater.

Præstationsledelse i en krisetid

Vi ved at topstyring er effektiv i den første akutte krisefase, hvor der skal handles under tidsmæssig pres, med manglende tillid fra omverdenen og med begrænset økonomisk handlefrihed.

Undersøgelse af FTF’ernes arbejde med ny viden i praksis

Ny viden er en forudsætning for, at arbejdsprocesser og produkter mv. til stadighed er af høj faglig kvalitet. Det stiller krav om kritiske og reflekterende ledere og medarbejdere, som kan opsøge ny viden og tage den i brug. FTF har derfor i foråret 2014 gennemført en undersøgelse af, hvordan ledere og medarbejdere arbejder med ny viden. I alt 1.324 personer har gennemført undersøgelsen.

Følelsesmæssige krav og positive faktorer i arbejdet

FTF’erne oplever høje følelsesmæssige krav i arbejdet. Det kan have betydelige negative virkninger på trivsel og helbred. En kortlægning af FTF’ernes psykiske arbejdsmiljø viser, at nogle af de negative virkninger kan mindskes ved at styrke de positive faktorer i arbejdet. De positive faktorer kan i sig selv bidrage til bedre trivsel og helbred, de kan mindske oplevelsen af de følelsesmæssige belastninger i arbejdet, og de kan mindske den negative effekt af belastningerne på trivsel og helbred.