Dokumentation

LO-dokumentation nr. 2/2012: Den danske model

“Den danske Model” belyst ved lønmodtagernes erfaringer og holdninger, 2011. Den danske model er betegnelsen for det danske arbejdsmarkeds organisering og funktionsmåde. Her indgår arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationer frivillige aftaler og…