A-kassernes og fagforeningernes medlemsudvikling og organisationsgrader siden 1994.

https://fho.dk/wp-content/uploads/lo/2017/05/2106-lodok-1-2010denfagloranisering.pdf