LO har taget endnu et vigtigt skridt i arbejde med lige løn. Som opfølgning på LO’s egen Ligelønsstrategi fra 2009 og Lønkommissionens anbefalinger har LO bedt professor, dr. jur. Ruth Nielsen om at udarbejde en rapport, hvor hun yderligere afklarer begrebet lige løn for arbejde af samme værdi.

https://fho.dk/wp-content/uploads/lo/2017/05/2101-lodok-ligelon-2012.pdf