Løn- og arbejdsvilkårene er blevet ringere for en stor gruppe på det danske arbejdsmarked: De atypisk ansatte. Læs om “Arbejde på risikovilkår ? Fleksibilitet og manglende tryghed”, og “Atypisk ansattes retsstilling efter lovgivning og overenskomst” i LO-dokumentation nr. 1/2011.

https://fho.dk/wp-content/uploads/lo/2017/05/2118-atypiske-ansaettelser-2011ny.pdf