Et studie af polske arbejdsmigranters løn-, arbejds- og levevilkår i Storkøbenhavn

https://fho.dk/wp-content/uploads/lo/2017/05/2111-lodokumentation-2009-1-polonia.pdf