For at sikre en fortsat opmærksomhed omkring børn og unges arbejdsmiljø, har LO med denne publikation taget initiativ til at få kastet nyt lys over de unges fritidsarbejde og de arbejdsmiljøproblemer, de møder i den forbindelse.

https://fho.dk/wp-content/uploads/lo/2017/05/2119-lodok-2-2011-fritidsjob.pdf