“Den danske Model” belyst ved lønmodtagernes erfaringer og holdninger, 2011. Den danske model er betegnelsen for det danske arbejdsmarkeds organisering og funktionsmåde. Her indgår arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationer frivillige aftaler og overenskomster, der sikrer lønmodtagerne ordnede forhold og udviklingsmuligheder. Desuden indgår arbejdsmarkedets parter i et samspil med det politiske system, fx trepartsforhandlinger.

https://fho.dk/wp-content/uploads/lo/2017/05/2121-lodok-2-2012-dendanskemodel.pdf