Kan praktikanter omfattes af ordningen?

Lønnede praktikanter er omfattede af samme regler som lærlinge og elever. Virksomhederne kan dog kun få lønkompensation for den del af praktikantens indkomst der gives af virksomheden. 

Er arbejdsmiljørepræsentanter omfattet af ordningen

Ja, arbejdsmiljørepræsentanter kan hjemsendes med fuld løn. Beskæftigelsesministeriet opfordrer virksomhederne til at undlade at hjemsende arbejdsmiljørepræsentanter, hvis der fortsat er ikke-hjemsendte medarbejdere i virksomheden.  Hvis en arbejdsmiljørepræsentant hjemsendes vil det…

Er fleksjobbere omfattet af ordningen?

Fleksjobbere er omfattet af lønkompensationsordningen. Det gælder uanset, om fleksjobberen er omfattet af den nye eller den gamle fleksjobordning. Virksomheden kan dog kun få refusion for de reelle lønudgifter. Refusion…

Er vikarer omfattet af ordningen?

Vikarbureauvikarer er omfattet af ordningen. Vikarbureauvikaren er ansat i vikarbureauet, der derfor skal opfylde betingelserne for at indtræde i ordningen for at der kan søges lønkompensation. Der er ikke særregler…

Er tillidsrepræsentanter omfattet af ordningen

Ja, tillidsrepræsentanter kan hjemsendes med fuld løn, men det er forudsat i ordningen, at han/hun skal attestere, at de pågældende medarbejdere er hjemsendt.  Det er derfor forudsat, at tillidsrepræsentanten skal…

Hvilke virksomheder og medarbejdere er omfattet af aftalen

Aftalen dækker hele det private arbejdsmarked, og det er hverken en betingelse, at virksomheden er medlem af en arbejdsgiverforening under DA eller at medarbejderne er medlem af en lønmodtagerorganisation under FH. Virksomheden skal…