Ja, arbejdsmiljørepræsentanter kan hjemsendes med fuld løn.

Beskæftigelsesministeriet opfordrer virksomhederne til at undlade at hjemsende arbejdsmiljørepræsentanter, hvis der fortsat er ikke-hjemsendte medarbejdere i virksomheden. 

Hvis en arbejdsmiljørepræsentant hjemsendes vil det ikke være i strid med lønkompensationsordningen, hvis han/hun fortsætter med at udføre sin rolle som arbejdsmiljørepræsentant.

Der er ikke hermed taget stilling til eventuel overenskomstmæssig regulering af, i hvilket omfang en arbejdsmiljørepræsentant under hjemsendelse kan passe sin rolle som arbejdsmiljørepræsentant.