Vikarbureauvikarer er omfattet af ordningen. Vikarbureauvikaren er ansat i vikarbureauet, der derfor skal opfylde betingelserne for at indtræde i ordningen for at der kan søges lønkompensation.

Der er ikke særregler for vikarbureauer, og de kan derfor heller ikke afskedige medarbejdere mens de anvender ordningen.

Brugervirksomheden kan ikke hjemsende en vikarbureauvikar og modtage lønkompensation, da de ikke er arbejdsgiver.

Vikarer ansat direkte i virksomheden (oftest tidsbegrænset ansatte) er omfattet af lønkompensationsordningen på lige fod med andre ansatte. Det gælder dog ikke helt løst ansatte. Herom er det i virksomhedsguiden anført:

”Nej, ordningen dækker ikke løst ansatte, dvs. medarbejdere, der lejlighedsvist ansættes på dag-/timebasis, men hvor der ikke er aftalt en ansættelse på over 2 dage.”