Ja, tillidsrepræsentanter kan hjemsendes med fuld løn, men det er forudsat i ordningen, at han/hun skal attestere, at de pågældende medarbejdere er hjemsendt. 

Det er derfor forudsat, at tillidsrepræsentanten skal være tilstede under hele forløbet, såfremt der stadigvæk er medarbejdere der ikke er hjemsendt.

Hvis en tillidsrepræsentant hjemsendes vil det ikke være i strid med lønkompensationsordningen, hvis han/hun fortsætter med at udføre sit tillidshverv.

Der er ikke hermed taget stilling til eventuel overenskomstmæssig regulering af, i hvilket omfang en tillidsrepræsentant under hjemsendelsen kan passe sit tillidshverv.