Fleksjobbere er omfattet af lønkompensationsordningen. Det gælder uanset, om fleksjobberen er omfattet af den nye eller den gamle fleksjobordning.

Virksomheden kan dog kun få refusion for de reelle lønudgifter.

Refusion fra kommunen skal derfor modregnes inden virksomheden ansøger om lønkompensation for den fleksjobansatte.