Det er et generelt princip, at staten skal forholde sig neutral under en arbejdskonflikt.

Det vil derfor ikke være muligt for en virksomhed at anvende lønkompensationsordningen i forhold til de stillingskategorier på virksomheden, som er omfattet af konflikten.