Er elever/lærlinge omfattet af aftalen?

Der er aftalt en fælles forståelse af på hvilke vilkår elever og lærlinge indgår i trepartsaftalen om lønkompensation. Aftalen betyder at virksomheden, hvis den opfylder betingelserne for at opnå lønkompensation…

Kan sygemeldte omfattes af ordningen?

Ordningen er ikke afhængig af, om medarbejderen er syg eller ej, men om alternativet til hjemsendelse med løn er at medarbejderen ville være blevet afskediget/hjemsendt.  Medarbejderen kan derfor godt omfattes…