Lønnede praktikanter er omfattede af samme regler som lærlinge og elever. Virksomhederne kan dog kun få lønkompensation for den del af praktikantens indkomst der gives af virksomheden.