Virksomheden skal være registreret i det danske virksomhedsregister (CVR) og medarbejderne skal have dansk CPR-nummer, og det faste arbejdssted skal være i Danmark.

Ved fastlæggelse af om det faste arbejdssted er i Danmark tages der udgangspunkt i det i ansættelseskontrakten anførte arbejdssted.