Skal tillidsrepræsentanten orienteres om hjemsendelser?

Det følger af trepartsaftalen, at tillidsrepræsentanten skal attestere virksomhedens oplysninger om hjemsendte medarbejdere. Det er FH’s opfattelse at tillidsrepræsentanten for at kunne opfylde denne forpligtelse, har ret til at blive…